รวมวิธีซ่อนไฟล์ ภาคสอง

วิธีซ่อนไฟล์แบบหายังไงก็หาไม่เจอ (เว้นแต่จะรู้วิธี)

วิธีที่ 1 ซ่อนโดยการ Hidden

1) Click ขวาที่ File หรือ Folder ที่ต้องการจะซ่อน แล้วเลือกที่ Properties
2) Click ที่แท็บ General แล้วติ้กถูกเช็กบ็อกที่ Hidden

วิธีดูไฟล์

1) ไปที่ Tools —> Folder Options
2) Click ที่แท็บ View
3) ดูในช่อง Advanced settings ให้เลือก Show hidden files and folders

ข้อดี
เป็นวิธีที่ง่ายและเร็วที่สุด

ข้อเสีย
คนส่วนใหญ่เค้ารู้วิธีนี้กันหมดแล้ว

แนะนำ
ใช้วิธีอื่นดีกว่า

วิธีที่ 2 ซ่อนโดยการสร้าง Folder ล่องหน

1) Click ขวา แล้วไปที่ New —> Folder
2) Click ขวาเลือกที่ Rename กด Alt ค้างไว้แล้วกดเลข 0160 ก็จะได้ชือล่องหน
3) Click ขวาเลือกที่ Properties
4) Click ที่แท็บ Customize
5) Click ที่คำว่า Change Icon…
5) เลือกช่องที่มันว่างๆ แล้วกด OK

วิธีดูไฟล์

วิธีที่ 1 : Click ขวา แล้วไปที่ Refresh มันจะกระพริบแวบๆให้เห็น หรือ
วิธีที่ 2 : กด Alt+A ก็จะเห็นช่องว่างๆ
วิธีที่ 3 : กด Click ขวา แล้วไปที่ View แล้วเลือกอันไหนก็ได้ ก็จะเห็นช่องว่างๆ
วิธีที่ 4 : กด Click ขวา แล้วไปที่ Arrange Icons By แล้วเลือกอันไหนก็ได้ ก็จะเห็นช่องว่างๆ

ข้อดี
ถ้าดูไฟล์แบบวิธีที่ 1 ก็จะไม่เห็น

ข้อเสีย
ถ้าคนสังเกตุดีๆก็จะเห็นและจะรู้ทันที

แนะนำ
ถ้านำวิธีที่ 1 มาใช้รวมกับวิธีที่ 2 ก็จะได้ผลมากขึ้น

วิธีที่ 3 คลิ๊กเดียวหายมี Password อีกด้วย

1) ไปที่ Tools —> Folder Options
2) Click ที่แท็บ View
3) ดูในช่อง Advanced settings แล้วติ้กถูกเช็กบ็อกที่ Hide extensions for known file types
4) เปิดโปรแกรมประเภท Text Editor(Notepad)
5) ใส่ CODE ตามนี้

@ECHO OFF
title Folder Locker 555
if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCKNow
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKERNow
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p “cho=>”
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
echo Folder locked
goto End
:UNLOCKNow
echo stuff by satish
echo Enter password to UNLOCK folder
set/p “pass=>”
if NOT %pass%==cherrymint goto FAIL
attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”
ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” Locker
echo Folder UNLOCK successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKERNow
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

6) Save เป็นนามสกุล .Bat
7) Double Click ไฟล์ที่ Save ไว้ ก็จะมี Folder ที่ชื่อ Locker ขึ้นมา จะซ่อนอะไรก็ใส่ไว้ในนี้
8) Double Click ไฟล์ที่ Save
9) จะขึ้นว่า Are you sure u want to Lock the folder(Y/N) ให้ตอบ y แล้วกด Enter

วิธีดูไฟล์

1) Click ไฟล์ที่ Save ไว้
2) จะขึ้นว่า
stuff by satish
Enter password to UNLOCK folder
3) ใส่ Password ที่ตั้งไว้ แล้วกด Enter

เพิ่มเติม
เปลี่ยน Password จาก cherrymint เป็นอย่างอื่นได้ที่บรรทัดนี้
if NOT %pass%==cherrymint goto FAIL

ข้อดี
ถ้ามีใครเจอก็เปิดไม่ได้ เพราะยังมี Password อีกชั้น

ข้อเสีย
ยังเหลือไฟล์ที่ Save อยู่

แนะนำ
นำไฟล์ที่ Saveไปใช้รวมกับวิธีที่ 1 ก็จะไม่เห็นไฟล์ที่ Save

วิธีที่ 4 เปลี่ยน Folder ให้เป็น My Computer

1) Click ขวา แล้วไปที่ New —> Folder จะซ่อนอะไรก็ใส่ไว้ในนี้
2) Click ขวา Folder ที่เราสร้างขึ้นแล้วไปที่ Rename
3) เปลียนชื่อเป็น My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} แล้วกด Enter
4) ลอง Click ที่ My Computer ที่เราสร้างขึ้น ก็จะเหมือน My Computer ของจริงทุกอย่าง

วิธีดูไฟล์

1) ไปที่ Tools —> Folder Options
2) Click ที่แท็บ View
3) ดูในช่อง Advanced settings แล้วติ้กถูกเช็กบ็อกที่ Hide protected operating for known file types
4) Click ขวา Folder ที่เราสร้างขึ้นแล้วไปที่ Rename
5) ลบ .{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B30309D} แล้วกด Enter ก็จะเห็น Folder ชื่อ My Computer

เพิ่มเติม
ถ้าจะเปลี่ยน Folder ให้เป็น Control Panel ในขั้นตอนที่ 3 ก็ให้เปลียนชื่อเป็น
Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

ข้อดี
ถึงจะเจอก็ไม่รู้

ข้อเสีย
ถ้ามีใคร Click ขวาที่ Folder My Computer ที่เราสร้างขึ้นมันจะไม่เหมือน My Computer ของจริง

แนะนำ
นำไปใช้ร่วมกับวิธีที่ 1 คิดว่าน่าจะได้ผลดีกว่า เพราะว่า ถ้าใครเจอเข้าอาจจะเข้าใจว่าเป็นระบบของ Windows ที่ซ่อนไว้ก็ได้

วิธีที่ 5 ซ่อน File ไว้ในรูป (เป็นวิธีที่ต้องใช้ Porgram ช่วย)

Porgram ที่ต้องใช้

Porgram Winrar คิดว่าน่าจะมีกันทุกเครื่องอยู่แล้ว
Porgram XVI32 โหลดได้ที่ [url=”http://www.handshake.de/user/chmaas/delphi/download/xvi32.zip”%5Dhttp://www.handshake.de/user/chmaas/delphi…nload/xvi32.zip%5B/url%5D

1) Click ขวาไฟล์ที่ต้องการจะซ่อน แล้วไปที่ Add to “ชื่อไฟล์” รอจนบีบไฟล์เสร็จ แล้วก็จะได้ไฟล์ที่เป็นนามสกุล.rar
2) เปิด Porgram XVI32
3) ไปที่ File —> Open… หารูปที่ต้องการจะเอาไฟล์ไปซ่อน แล้วกด Open
4) มันจะเป็นเลขฐาน 16 ไม่ต้องสนใจอะไร ให้เลื่อนแถบ scroll bar ลงมาด้านล่างสุดให้แถบสีน้ำเงิน 3 อัน อยู่ล่างสุดจนหมด
5) ไปที่ File —> Insert… รอจนครบ 100%
6) ไปที่ File —> Save รอจนครบ 100%

วิธีดูไฟล์

1) เปิด Porgram Winrar
2) ไปที่อยู่ของรูป
3) Click ที่รูป แล้วไฟล์ที่ซ่อนก็จะปรากฎออกมา

ควรระวัง
ในขั้นตอนที่ 3 ถ้าไม่ใช้ไฟล์รูป จะเปิดไฟล์นั้นและไฟล์ที่ซ่อนไม่ได้
ในขั้นตอนที่ 4 ถ้าไม่เลื่อนแถบ scroll bar ลงมาด้านล่างสุดจะเปิดไฟล์นั้นไม่ได้ และถ้าเป็นไฟล์รูปก็จะไม่เห็นรูปนั้น แต่จะสามารถเปิดไฟล์ที่ซ่อนได้

ข้อดี
อยู่ตรงหน้าก็ไม่มีทางรู้

ข้อเสีย
มีข้อจำกัดของไฟล์ที่ซ่อนจะต้องเป็นนามสกุล.rar เท่านั้น ถ้าไฟล์นั้นไม่ใช้นามสกุล.rar ก็จะเปิดไฟล์ที่ซ่อนไม่ได้

แนะนำ
ในขั้นตอนที่ 1 ให้ใส่ Password ถึงจะรู้วิธีเปิดไฟล์ก็จะเปิดดูไม่ได้

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: