วิธีใช้ Your Uninstaller 2008 Pro

ลงโปรแกรม
1.กด next
2.ติ๊ก I accept the agreement
3.เลือกพื้นที่ลงโปรแกรมโดยกด Browse
4.ลงโปรแกรมให้แตกไฟล์ Key Maker และ Copy ตัวเลขไปใส่เพื่อใช้งาน..
5.เปิดโปรแกรมขึ้นมาและเลือกโปรแกรมที่จะเอาออกได้เลยพอกดลบแล้วรอสักครู่เพื่อลบไฟล์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกไป
ตัวIconแต่ล่ะรูปเป็นการลบเป็นอย่างๆไป ผู้ที่ไม่ชำนาญหรือไม่เข้าใจไฟล์กรุณาอย่าไปลบมันเพราะอาจทำให้ไม่สามารถใช้วินโดน์อีก

รายละเอียดโปรแกรม
Key features
* “[PRO]” means this feature is only available in Pro version of Your Uninstaller!.

•Completely remove any application installed.
•Deep scan of registry and entire disk for unused registry entries and files. [PRO]
•Remove programs that could not be removed by Add/Remove Program. [PRO]
•Uninstall screen savers. [PRO]
•Remove internet surfing traces. [PRO]
•Backup and restore registry.
•Registration key management.
•Built-in Disk Cleaner helps you find and remove unnecessary files on your disk to save space and make computer faster! [PRO]
•Built-in IE Context Menu Cleaner, cleans the context menu of Internet Explorer. [PRO]
•Built-in Startup Manager, take full control of Window startups. [PRO]
•Fix invalid desktop shortcuts and start menu shortcuts.
•Get the applications detail info even if it hide itself in deep directory, especially useful for finding out “Spy” applications. [PRO]
•Backup/restore installed-applications information.
•Uninstall with SINGLE drag-drop! Just drop a file on Your Uninstaller! icon on the desktop to see what happens! [PRO]
•List installed applications with appropriate icons(same as you see in the Start Menu), you can easily find the application you want to uninstall.
•Powerful search feature allows you quickly find the program you are about to uninstall.
•Automatic detection of invalid installations and removing them with one click.
•Force removal of uninstall related entries in the registry(care to use!). [PRO]
•Lighting speed at startup, 5-10 times faster than Add/Remove Program of Windows XP!
•Export programs list to file or printer.
•More …
How does it work?
Perhaps you are wondering how Your Uninstaller! uninstaller software completely removes applications so quickly. As you know, there are many installers in the world, such as InstallShield, Wise Installer, Microsoft Installer and many others. Most applications are built using these installers. Each installer has a unique install database, which makes it difficult to find all the changes programs’ make to your computer. That’s why other uninstallers can only uninstall part of an application-leaving some files and registry keys. To solve this problem, Your Uninstaller! uses it’s unique technique: SmartUninstall™. SmartUninstall™ has a database containing information about all installers on the market; so when it uninstalls a program, it automatically detects which installer the application used, then it simply uninstalls the application properly. That’s the reason Your Uninstaller! can detect and completely remove all the programs and icons on your computer.

Sounds complex? It’s not! All the steps used by Your Uninstaller! are done with simple clicks. You won’t even notice the analysis process.

Completely Uninstall
Your Uninstaller! uninstaller software completely takes the place of Windows Add/Remove program, while offering you many more features. Your Uninstaller can list “hidden” programs that you can’t view using the Windows Add/Remove program. The standard Add/Remove program often can’t uninstall applications completely-leaving broken registry keys and unused files on the hard disk. Big registries and large numbers of unnecessary files make system slow. Your Uninstaller! clears broken keys and files in seconds using SmartUninstall™!

Fast and User-Friendly
Your Uninstaller! uninstaller software starts 500-1000% times faster than Windows Add/Remove program. It also appropriately loads all applications and icons, so you can easily find the programs you wish to uninstall. Your Uninstaller! also contains a handy search function.

Easy to use
Your Uninstaller! automatically detects broken registry keys from you Add/Remove list, and clears them entirely with your permission. Your Uninstaller! can also detect unused files left by previous uninstalls – it will prompt you before it completely the deletes these files. Even a single drag-drop performs an uninstall process! All Your Uninstaller! processes come with step-by-step instructions and can be performed with a few simple clicks or drag-drops.

Find the spies..
Your Uninstaller! also contains an internal Startup Organizer that safely removes or hides unwanted auto-run applications. This program is very useful for finding spy programs. The Startup Organizer can also search all possible startup locations; it then lists these applications and their details for you. You can even add your own auto-runners into startup folders, your registry, etc.

Remember to use Your Uninstaller! weekly to Make your PC Fast and Clean!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: